OTVORENI PARKING - GP6

You are here

104 otvorena parking mesta (PM) površine od 11,50 m2 do 13,00 m2,

10 otvorenih parking mesta za osobe sa invaliditetom (PMH) površine 17,50 m2.

Popularni lokali

Vašu posetu naselju i razgledanje možete zakazati i ovde