OTVORENI PARKING - GP4

You are here

94 otvorena parking mesta (PM) površine od 11,04 m2 do 11,56 m2,
4 otvorena parking mesta za osobe sa invaliditetom (PMH) površine 17,50 m2.

Popularni lokali

Vašu posetu naselju i razgledanje možete zakazati i ovde