OTVORENI PARKING - GP3

You are here

92 otvorena parking mesta (PM) površine od 11,50 m2 do 12,50 m2,
6 otvorenih parking mesta za osobe sa invaliditetom (PMH) površine 17,50 m2.

Popularni lokali

Vašu posetu naselju i razgledanje možete zakazati i ovde