OTVORENI PARKING - GP2

You are here

182 otvorena parking mesta (PM) površine od 11,50 m2 do 14,35 m2,
12 otvorenih parking mesta za osobe sa invaliditetom (PMH) površine 17,50 m2 do 21,36 m2.

Popularni lokali

Vašu posetu naselju i razgledanje možete zakazati i ovde