Belvi Travel

You are here

Tip lokala: 
Turistička agencija
Telefon: 
+381116302066
Adresa: 
Jurija Gagarina 12 b
Zgrada: 
Iris
email: 
belvitravelnbg@belvi.rs
website: 
http://www.belvi.rs/

Belvi Travel svojim klijentima prezentuje i nudi najprihvatljivija rešenja u svim oblastima turizma sa velikim profesionalnim iskustvom, licencama, nagradama, preporukama i uz primenu najsavremenijih tehnoloških rešenja. Svojim servisom i iskustvom omogućujemo individulanim ili korporativnim putnicima da svoja putovanja zbog odmora, sticanja novih znanja, zabave ili profesionalnih obaveza obave sa osećanjem da se vrednost uloženog vraća na najbolji način.
Belvi Travel u poslovnoj 2014. godini ima dvadeset zaposlenih turističkih profesionalaca raspoređenih u profesionalno određenim sektorima u pet poslovnica i sa petnaest turističkih vodiča i animatora. Agencijsko poslovanje obavlja se preko najsavremenijeg rezervacionog sistema koji je prilagađen za rad svakog zaposlenog agenciji, kao i za potrebe široke subagentske mreže putem posebnog on-line pristupa što omogućava da oko tri stotine dvadeset subagentskih agencija brzo i tačno servisira svoje putnike.
Vrednost naše agencije je i u posedovanju sopstvenog autobuskog voznog parka sa kvalitetnim autobusima, vozačima i servisom. Poslovanje je potpomognuto i agencijskom veb prezentacijom na kojoj se uvek nalazi tačan i jasan pregled kompletne ponude sa potpunim detaljima o svim destinacijama, objektima i detaljnim cenovnikom.

Popularni lokali